Sikkendantepaar Rick & Lonneke

Wae zeen Rick Ramaekers, zoon van Erik van Tinus van Maosewullem en Gon van Koeëne Pieërke oet Wieërt en van Eva van Hein van Keune Leijke en Mia van Flesters Neel.

En Lonneke Gijsen dochter van Sjaak van Klinge Jan en Lies vanne Teune Smeed en van Marlies van Huub van Homes Pieër Wullem en Lies van Jeùnke.

Wae zeen 30 en 29 jaor aod en woeëne sinds 2 jaor same oppe St. Maartenslaan. 

Rick wirktj als Service Support bie CPS in Rooj, en Lonneke wirktj in ’t zekehoês van Remunj bie de bloodaafname. 

Naeve allebei al lang actief te zeen bie KVW zeên wae ouch Gruuëts lid van V.V. De Dikke Snûl, woeë wae d’r door ’t jaor haer gaer eine mèt gaon dreenke. 

Same mèt Prîns Stan, en sikkendantepaar Jordi en Anne gaon wae eine sjoeëne Vastelaovendj tegemoot!

X