Optochtreglement

Algemeen

 1. Iedere deelnemer gaat door ondertekening van het inschrijfformulier akkoord met het
 2. gestelde in dit reglement.
 3. Bij situaties die niet geregeld zijn in dit reglement beslist het optochtcomité.
 4. De deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van het
 5. optochtcomité én de politie en/of brandweer.
 6.  Het optochtcomité is bevoegd om een deelnemer uit te sluiten, wegens het niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.
 7.  De optocht dient zoveel mogelijk een gesloten geheel te vormen en te blijven. Dit gesloten geheel is een medeverantwoordelijkheid van organisatie en de deelnemer.
 8. Het is voor de deelnemers ten strengste verboden om tijdens de optocht alcoholische drank tot zich te nemen.
 9. Niet toegestaan zijn:
 1. Aanstootgevende en/of kwetsende onderwerpen, uitbeeldingen of gedragingen.
 2. Open vuur, schadelijke rook en vuurwerk.
 3. Het wegschieten van confetti of andere voorwerpen.
 4. Levende dieren, die niet tegen kabaal en drukte kunnen, mee te voeren in de optocht.
 1. Het geluid mag niet hinderlijk zijn voor de omgeving.
 2. Het strooien van versnaperingen mag slechts geschieden met toestemming van de organiserende vereniging en op zodanige wijze dat daardoor geen letsel of schade aan personen of goederen wordt toegebracht.
 3. Aggregaten en andere verbrandingsmotoren dienen voor aanvang van de optocht te zijn afgevuld. Er mogen dus geen brandbare, brandbevorderende en/of bij de brand gevaar opleverende stoffen, anders dan in de tank van het aggregaat, op de carnavalswagen aanwezig zijn.
 4. Op carnavalswagens met een aggregaat of een andere verbrandingsmotor, moet een goedgekeurde brandblusser aanwezig zijn met een inhoud van 6 liter sproeischuim of 6 kg poeder.

Staat van voertuigen en verzekeringen

 1. Alle deelnemende voertuigen en aanhangwagens dienen:
  1. Te voldoen aan alle eisen welke daarvoor in de verkeerswetgeving zijn gesteld.
  2. Tijdens de optocht bestuurd te worden door daartoe bevoegde en bekwame persoon die niet meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol heeft gebruikt.
  3. Door de deelnemer te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.
 2. Het rijden van carnavalsvoertuigen dient beperkt te blijven tot de tijd gelegen tussen één uur vóór het tijdstip van opstellen tot één uur na het tijdstip van ontbinding van de optocht.

Uitvoering creaties

 1. De technische en mechanische toestand van de creatie mag het vlot verlopen van de optocht niet hinderen. De creatie moet zo gemaakt zijn dat de hele optochtroute afgelegd kan worden, rekening houdend met de hoogte, de breedte en drempels.
 2. Aan de zijkanten van de voertuigen dient beplating of afscherming te zijn aangebracht zodat geen omstanders onder het voertuig kunnen geraken.
 3. Bewegende delen mogen geen gevaar opleveren voor de deelnemers of de omstanders.
 4. De uitvoering van de creatie dient zodanig te zijn dat de deelnemers het voertuig zonder hulp of hulpmiddelen van derden kunnen verlaten (Ergo: hulpmiddelen op het voertuig aanwezig).
 5. Het optochtcomité zal de creatie voor de optocht beoordelen en waar nodig passende maatregelen te treffen.

Categorisering

 1. Einzelgänger en duo’s spreekt voor zich.
 2. Kleine groep: een groep van 3 tot 10 personen.
 3. Grote groep: Een groep vanaf 10 personen.
 4. Kleine wagen: een wagen/kar die jezelf in elkaar hebt gezet met de globale afmeting van 2,50mtr. x 3,50mtr. x 3,00mtr. (LxBxH).
 5. Midden wagen: een kleine twee- of vier wielige landbouwwagen van 4,00mtr. x 3,50mtr. x 3,00mtr.
 6. Grote wagen: een landbouwwagen of zelfrijdend voertuig van 5,00mtr. x 3,50mtr. 3,00mtr.

*Bovenstaande zijn richtlijnen voor de indeling. Uiteindelijk bepaalt het optochtcomité definitief.

Prijzen

 1. Alleen deelnemers met een nummer van het optochtcomité doen mee voor een prijs. Personen of voertuigen zonder nummer worden geweerd. Het nummer dient goed leesbaar te zijn. Optochtnummers dienen na de optocht bij het comité te worden ingeleverd.
 2. Deelnemers die voor een prijs in aanmerking willen komen dienen de hele optochtroute gevolgd te hebben.
 3. Beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Verzekering

 1. Bij schade aan derden veroorzaakt door deelnemende motorrijtuigen, trekkende voertuigen en/of meetrekkende wagens wordt te allen tijde de verzekering van het trekkend voertuig aangesproken. Volgens de wet is alles wat uit zichzelf voort kan bewegen en zich bevindt op de openbare weg een motorrijtuig, en dient dus verplicht verzekerd te worden conform de wet WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen)
 2. Alle deelnemende motorrijtuigen en alle trekkende voertuigen dienen verplicht verzekerd te zijn voor het risico aansprakelijkheid (WAM). Indien het trekkend voertuig reeds verzekerd is, dan dient de betreffende verzekeraar op de hoogte te worden gebracht dat het verzekerde voertuig als trekkend voertuig wordt gebruikt in de carnavalsoptocht. Indien de bestaande verzekeraar geen mogelijkheden biedt voor deze activiteit, dan kan men zich wenden tot verzekeraar RIALTO. Creaties die nog niet verzekerd zijn, kunnen zich tevens wenden tot RIALTO.
 3. Alle deelnemers in combinatie met een motorrijtuig dienen voor de start van de optocht het bewijs van verzekering te overleggen aan het optochtcomité. Blijkt een motorrijtuig niet of niet voldoende verzekerd te zijn, dan zal deelname aan de optocht uitgesloten worden.