Ich bin Sten Palmen,

Aodste, netste en slömste zoon van Paul van Eed van Keune Leike en Linny vanne Boor oet Èll en Maureen van Wiel van Dreiers en Truus van Piet Snijkers oet Itter.

Ich bin gebore op 17 juli 2007 in ‘t zeekehoês van Wieërt woeë precies 3 jaor later ouch mien breurke Tuur is gebore.

Ich woeën al 12 jaor op de sjoeënste straot van Rooj, bove oppe Berg; ein sjoeën en aktieve buurtvereiniging.

Sinds ein half jaor gaon ich edere daâg mèt de fiets nao ‘t College in Wieërt, woeë ich probeer get slömmer te waere op ‘t Atheneum.

In miene vrieje tied haoj ich van voetballe in de D1 van Brevendia en same mèt mien vrinj tampieëste.  Sinds veurig jaor hebbe wae dan ouch de groep de Tampieëstbaere !!

Daonaeve gaon ich gaer mèt de Plekduvels kampere biej Keetje in de Geitewei van Thei.

‘T vastelaovendj vere zitj mich in ut blood want de Palme-express dreitj al jaore op volle toere.

 

Ich  bin Bjon,

ein dochter van Cindy van Eed van Keune Leike en Linny vanne Boor oet Éll en van Bart van Gerda van Bos Josef en Piet van Neer van Kepelke oet Itter.

Ich bin 13 jaor geleje gebore op ‘t streûtje op Wisbrook. Ich gruuj dao op, same mèt  mien zösterke Isé en breurke Vinn. Regelmaotig bin ich te vinje biej pappa in Kelpen-Oler.

Ich gaon edere daâg mèt de fiets in Wieërt nao de Philips van Horne, woeë ze mich op Havo 1 get biej probere te bringe .

Op vriejigoaovendj bin ich bliej as ich mien vriendinne weer zeen en wae os same oet kinne laeve biej danssjool ‘La Sophique”. Dit is ût sjoeënste oor vanne waek! Dao naeve bin ich eedere maondj te vinje biej de Megadance, woeë wae mèt z’n alle genete vanne gezelligheid.

Vastelaovendj vere zitj mich écht in ut blood, ich doon mèt de jeugdoptocht al jaore mèt. Ieërst mèt de Plekduvelkes en de lèste jaore mèt de Drêlsterte, eine leuke groep vriendinne. Mer ouch mèt Wisbrook hebbe wae mèt de optocht al mieërdere prieëze inne wacht wete te sleipe.

 

Wae gaon d’r same mèt ’t Jeugdprinsepaar Jens 1e & Isis 1e en Jeugdvorst Cheyenne eine vrieët sjoeëne vasteaoavendj van make. Wae hebbe d’r zin in. Dootj gae allemaol mèt, dan weurtj ‘t nóg gezelliger.

X