Helaas hebbe wae door alle noêwe maotregele, versjillendje activiteiten al mòtte sjrappe. Hoeë ònger de boontje aovendj. Wae haoje eine slaâg om de erm, en hope det d’r waallicht begin febrewari mieër kan en maâg. Ondanks dees onzekerhede, laote wae as Zoatmaale, os neet oet ’t veldj slaon, en zölle wae wederom de vastelaovendj tot bie uch bringe. Leenks of Rechtsom, ’t same geveul zal d’r zeen.

Vastelaovendj Same!

Aktiviteite Agenda 2022                                                         

Daâg              

Datum                 

Lokasie

Online Boontje Aovendj (DigiB)(+oetroôping jeugdprinsepaar)

Zaoterdig

29-1-2022

Online

Gruuëts (o.v.b.)

Zaoterdig

5-2-2022

Online / (De Zaal)

Jeugdprinsepaar Receptie Optocht

Zaoterdig

12-2-2022

Rooj

The Masked Zoatmaal

Zaoterdig

12-2-2022

Online

Gezèt roondj bringe

Zaoterdig

19-2-2022

Rooj

OptochtBal

Zonnig 27-2-2022 Zaal v Loon

Vastelaoves Zonnig (Optocht)

Zonnig

27-2-2022

Rooj

Vreiselikke maondjig

Maondjig

28-2-2022

Zaal v Loon

Vètte dinsdig / jeugdoptocht

Dinsdig

1-3-2022

Rooj / De Zaal

januari, 2022

X