Home > Sikkendantepaâr 2018

Ich bèn Koen Kwaspen,  jongste zoon van Graadje van Sjoemaekers Sjang en Dorrie van Fleuren.

Bèn gebore op 3 April 1983 in ‘t zeekehoês van Wieërt en vervolges opgegruudj op de Mulderstraot in ‘t woeënerf van Rooi, same mèt miêne groeëte broor (en aod prins) Geert-Jan.

Nao ein jaor mèt mien vriendin Anouk “Dochter van Wethaojer Henk Geraats van Neejwieërt en Karin van Tjeu van Siêbe oet Laor” in Neejwieërt te hebbe gewoeëndj hebbe wae beslote op de bergerothweeg 30 in Rooi te gaon woeëne. Nao ein aardige verbouwing woeëne wae hiê alweer bekans twieë jaor.

Mien cente verdeen ich bie Hertek in Wieërt woeë ich mich bezig haoj mèt offertes oet te bringe en dees neteurlik ouch in opdracht probeer te kriege. Anouk geit edere waek mèt goje aard nao kinjerdaagverblief HOERA in Neejwieërt.  Om dao de kleinste wichterkes pedagogisch verantjwoordj en speulendjerwiês dinger te laote ontdèkke en ervare.

In miêne vrieje tiêd bèn ich als lid en teves bestuurslid van Sjutterie St, Catharina geregeldj in de sjuttebouw of same met Anouk op ein sjutteweij te vinje. As det der in ‘t durp wat georganiseerdj weurdj en der is elektries vandoon, dan zörg ich als stroum-menke det de stroum op de juuste plek keumtj te ligge.

Vastelaovendj zitj mich al van kîndj of aan in ut blood. In 1997 bèn ich jeugdprins gewaesj en heb daonao nog ein aantal jaor in de jeugdraod  gezaete. Toen de laeftiêd bereiktj waas om plaats te make hebbe wae met ein aantal man de köp biêjein gestoke en is Vastelaovesgroep de Moelemaekers ontstange, woeë de vastelaovend jaor op jaor mèt geveerdj is gewore.