Home > Matineé

Bèste Zoatmaale,

 

Weem kantj zich nog herinnere? Dae sjoeëne en vrieët gezellige donderdigmiddig tiedes ut 6*11 jubileum woeë erg völ minse hebbe kinne geniete van ein sjoeën programma van meziek.

Zoeë ein suukses moog’se neet bie eine kieër laote dus keumtj ut matineé veur de “aojere jeugd” oet os sjoeëne dörp dit seizoên trök en waal op donderdigmiddig 07 februari 2019.

 

Wae haoje uch oppe huuëgdje mer de datum mot ongerstusse toch echt al op eure klender zeen aangekruûsj.